Røde og blå blomster 2009


 

26. juni Sognefjellet, Luster kommune
1: Harerug,  
Bistorta vivipara, slireknefamilien
Harerug er vanlig over nesten hele landet og kan finnes så høyt som på Galdhøpiggen 2280 meters over havet. Både jordstengel, blad, frukt og yngleknopper kan spises og har blitt brukt som tilskudd i kosten.

27. juni, Gaupne, Luster kommune
2: Tungras,  
Polygonum aviculare L., slireknefamilien
Krabba rundt i hestehagen i LANG tid der det vaks store mengder m,ed tungras. Ett rosa fant jeg :-)

 

1. august, Hokksund, Øvre Eiker kommune
3: Vass-slirekne,  
Persicaria amphibia, slireknefamilien
Denne stod uti ein liten dam

 

22. juni Ytamo, Luster kommune
4: Fjellsyre,  Oxyria digyna, slireknefamilien
Fjellsyre forekommer rundt hele den nordlige delen av jorden. I Norge er fjellsyre vanlig i fjellet i hele landet, nordpå finnes arten også i lavlandet. Den vokser på fuktig berggrunn, berghyller og elvebredder, ofte på surt jordsmonn. Fjellsyre trives gjerne på steder der snøen ligger ganske lenge og marken er jevnt fuktig. Denne fant jeg i lavlandet, men ved elvebredden til elva Jostedøla, så den har sikkert kommet rekande på ei fjøl....

20. juli, Gaupnehagen, Luster kommune
5: Rødt hønsegress,  
Persicaria maculosa, slireknefamilien
I pissregn og på samme turen - men her klarte jeg å få et bra blitzbilde.

10. mai, Indre-Hafslo, Luster kommune
6: Engsyre, Rumex acetosa, slireknefamilien
Bladene kan spises, rå eller kokt. Friske eller tørkede blad er astringerende, urindrivende, avførende og avkjølende og brukes også til en avkjølende drikk ved feber. De friske bladene ble lagt på brannsår, avkok virker mot skabb mm. Den viktigste anvendelsen var likevel mot skjørbuk. Engsyre bør inntas med forsiktighet på grunn av innholdet av oksalsyre.

10. mai, Indre-Hafslo, Luster kommune
7: Småsyre, Rumex acetosella, slireknefamilien
Finnes nå i tempererte områder over hele verden, både på den nordlige og sørlige halvkule. I Norge er arten vanlig i hele landet. Småsyre vokser i tørr eng, på grasbakker, strender og veikanter. Hele planten brukes som medisin, bl.a. ved kreft. De friske bladene kan brukes til mat.

25. juli, Jostedal, Luster kommune
8: Murslør,  
Gypsophila muralis, nellikfamilien
Den som leter - han finner! Dette er en ganske så uanseelig liten plante.

 

2. august, Nesbyen, Nes kommune
9: Tunbendel,  
Spergularia rubra , nellikfamilien
Dag to på utstillingen hadde jeg god tid og parkerte langt fra hovedinngangen. Og hva finner jeg i veiskråningen der? Jo - et teppe av tunbendel! Ingen ting er så galt at det ikke er godt for noe. Parkeringsvaktene trodde sikkert jeg var gal der jeg krabba rundt...

26. juni Sognefjellet, Luster kommune
10: Fjellsmelle,  Silene acaulis, nellikfamilien
Blir bare 2-8 cm høy og vokser i Norden kun på Svalbard, hele Island, og i fjellstrøk og polare strøk i Norge samt hele Nord-Norge. Ellers er den også vanlig i de fleste høyereliggende fjellområdene i Europa.
Den trives godt på kalkrik grunn. I Jotunheimen går fjellsmelle opp til 2.150 m.o.h, mens den i Sund i Hordaland går helt ned til 50 m.o.h.

28. juli, Sogndal, Sogndal kommune
11: Engnellik,  
Dianthus deltoides, nellikfamilien
En utrolig flott fargeklatt da sola tittet gjennom skydekket!

16. mai Stedjeberget, sogndal kommune
12: Engtjæreblom, Lychnis viscaria, nellikfamilien
Engtjæreblom er lett å kjenne igjen med sine sterkt mørkerosa blomster og karakteristiske mørke limringer overst på stengelen. Her fester små insekter seg fast. Engtjæreblom fins først og fremst i tørre enger og jorddekte berg, og oftest på kalkfattig grunn. Planten er på tilbakegang fordi den hører til de gamle slåtteengene som i dag gor til med busker og skog eller blir gjødset opp til moderen enger med kraftige gras. Den er vanlig på Østlandet inn til Hedemark og Oppland, og i indre og midtre fjordstrøk til Nordmøre. Ellers på Vestlandet er den mindre vanlig.

26. juni Sognefjellet, Luster kommune
13: Fjelltjæreblom,  Lychnis alpina, nellikfamilien
Ble funnet da vi luftet hundene oppå Sognefjellet

8. juni , kommune
14: Hanekam,  nellikfamilien
Ble observert da vi betalte bompenger på Oslofjordtunnellen.  

 

13. mai Husum, Lærdal kommune
15: Rød jonsokblom, Silene dioica, nellikfamilien
Vokser i hele landet i veigrøfter, i all kulturmark, på avfallsplasser og rundt industrifelt. Den kan forekomme i høyder nesten opp til 1.800 m.o.h.

 

26. april Mo i Jølster kommune
16: Hvitveis, Anemone nemorosa, soleiefamilien
Hvitveis kan danne hvite tepper i skogen. Arten finnes over nesten hele Europa, unntatt lengst nord og sør. I Norge er den svært vanlig til et stykke opp i Nordland, mens den er sjelden lenger nord. Få vet at hvitveis er giftig. Plantesaften kan gi blemmer og sår. Ofte kan hvitveis ha et lilla skjær på grunn av at baksidene av kronbladene er lilla, men enkelte ganger, slik som her, er hele blomsten helt rød. Der jeg fant disse lilla blomstene vokste det mange hvite hvitveiser, men en liten klynge var rød-lilla.
 

26. juni Dovrefjell, Dovre kommune
17: Mogop,  
Pulsatilla vernalis, soleiefamilien
Ble funnet blant mange frøstander. Jeg trodde aldri jeg skulle finne mogop, men jammen stod det ikke en enslig blomst der som lå godt etter de andre i blomstring.  Blomstene er tett gullhåret. De er først opprette, senere nikkende, er 4-6 cm i diameter og har 6 blomsterblad som er fiolette utvendig og hvite eller svakt lysfiolette innvendig. Mogop er fylkesblomst for Oppland.på samme lufteturen. Trives på fuktig mark.

21. april, Gaupne, Luster kommune
18: Blåveis, Hepatica nobilis, soleiefamilien
Den har karakteristiske, leverformede, vintergrønne blader. I Norge er blåveisen vanligst på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag, men ivrige hageeiere har flyttet med seg planter hjem til hagene.

 

2. august, Sognefjellet, Luster kommune
19: Issoleie,  
Ranunculus glacialis, soleiefamilien
Er først hvit, men senere på sommeren blir blomstene tulipanformet og fiolett-rosa. Issoleie er kommuneblomsten til Lom kommune.

 

16. juni Kolstad, Luster kommune
20: Tyrihjelm,  Aconitum septentrionale, soleiefamilien
 

6. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
21: Jordrøyk,  Fumaria officinalis, jordrøykfamilien
 

4. juni Ytamo, Luster kommune
22: Sumpkarse,  
 korsplantefamilien

Er svakt fiolett og det stod noen få, spinkle eksemplarer i den tette sumpskogen som vokser her.

 

26. april Naustdal, Naustdal kommune
23: Engkarse,
Cardamine pratensis, korsblomstfamilien
En vakker ugressplante som danner et svakt lilla blomsterteppe under frukttrærne nå om våren.

 

11 april, Røneidsberget, Gaupne, Luster kommune
24: Rødsildre, Saxifraga oppositifolia, sildrefamilien
Planten vokser helt nord til 83°15'N på Nord-Grønland, noe som gjør den til den nordligst voksende planta i verden. Den vokser også på Svalbard. Rødsildre er fylkesblomst for Nordland. Rødsildre vokser i puter eller matter og blir 3-5 cm høy. Rødsildre er den eneste norske arten i bergsildrefamilien som har rødlige blomster. Rødsildre kan forveksles med fjellsmelle, men rødsildre har en klokkeformet blomst. Den er en av de første vårblomstene siden knoppene allerede ble laget forrige sommer.
Rødsildre vokser  fra havnivå opp til flere tusen meter.

10. juli, Skjolden, Luster kommune
25: Gulsildre,  
Saxifraga aizoides, sildrefamilien

12. juli, Sognefjellet, Lom kommune
26: Lodnebergknapp,  
Sedum villosum, bergknappfamilien
Blir bare ca 5 cm høy. Kronbladene er hvite når de først har sprunget ut, men får senere langsomt en purpurrød farge. Dette er en fjellplante som trives best på fuktig jord. Jeg trodde først jeg hadde funnet greplyng, men så på bladene at dette var noe helt annet.

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
27: Brusknype,  Rosa sheradi, rosefamilien
Er usikker på denne artsbestemmelsen. Gode tips mottas med takk!

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
28: Kjøttnype, Rosa dumalis, rosefamilien
Er usikker på denne artsbestemmelsen. Gode tips mottas med takk!

8. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
29: Kanelrose, Rosa majalis,  rosefamilien

6. juni Sande, kommune
30: Bustnype,  Rosa mollis, rosefamilien
 

 

22. mai Indre Hafslo, Luster kommune
31: Hegg, Prunus padus, rosefamilien
Fant dette rosablomstrende heggetreet ved en tilfeldighet i fjor da jeg la spor. Det får rosa blomster :-)

 

16. mai Stedjeberget, sogndal kommune
32: Svartmispel, Cotoneaster niger, rosefamilien
 I vår flora finnes det to viltvoksende arter, dvergmispel og svartmispel. Disse begrenser seg til hovedsaklig å vokse rundt Oslofjorden, men dette eksemplaret fant jeg i Stedjeberget som har et helt spesielt klima og som ligger langt fra nærmeste bebyggelse..

10. juli, Mollandsmarka, Luster kommune
33: Myrhatt,  
Carduus crispus ssp. mulitflorus, rosefamilien

 

21. mai Fatlaberget, Leikanger kommune
34: Enghumleblom, Geum rivale, rosefamilien
Enghumleblom finnes på begge sider av Atlanterhavet frå Europa fra Island og sørover til Spania, østover til Sibir og Vest-Asia, i tillegg til i Nord-Amerika. Enghumleblom er vanlig i hele Norge, også til fjells.

 

 

 

e.

 

18. september, Røneidsgrandane, Luster kommune
35: Åkervikke,  
Vicia sativa, erteblomstfamilien
Hadde egentlig gitt opp håpet om å finne flere arter, da jeg ved en tilfeldighet i ordets rette forstand snublet over denne skjønnheten.

26. juni Dovrefjell, Dovre kommune
36: Reinmjelt,  
Oxytropis lapponica , erteblomstfamilien
 

21. juni Råaberget, Luster kommune
37: Skogkløver,  erteblomstfamilien

21. juni Råaberget, Luster kommune
38: Skogflatbelg,  Lathyrus sylvestris, erteblomstfamilien
Dette er en av de kraftigste og vakreste ville erteblomstene. De flate, kraftige bladene har klengetråd. Selve stengelen har brede vingekanter og kan bli hele 2 meter lang. Dette er ingen vanlig erteblomst, men det er heller ikke en spesielt sjelden art.

 

7. juni Drammen, Drammen kommune
39: Hvitkløver,  erteblomstfamilien
Fra fjorårets Denne tua hadde rosa blomster. 

 

7. juni Drammen, Drammen kommune
40: Alsikkekløver,   erteblomstfamilien
Utrolig hva man finner når man parrer hund.... :-)

8. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
41: Sætermjelt,  erteblomstfamilien
 

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
42: Fuglevikke,  Vicia cracca, erteblomstfamilien
Ett eneste blomstrende eksemplar fant vi. Det kommer bedre bilde senere!
 

23. mai Skytebanen, Luster kommune
43: Rødkløver, Trifolium pratense, erteblomstfamilien

 

21. mai Fatlaberget, Leikanger kommune
44: Svarterteknapp, Lathyrus niger, erteblomstfamilien
Kjennes lett igjen på sin stivt opprette voksemåte, den grenete stilken, de elliptiske småbladene og de lyst rødaktige blomstene. Blir svart når den tørkes.

G16. mai Stedjeberget, Sogndal kommune
45: Gjerdevikke, Vicia sepium, erteblomstfamilien
Blir 30-60 cm høy, vokser ofte i tuer. Den trives på mager gressmark, i veikanter, eng og åker, og i solfylte gressbakker og mellom andre arter. Bladene er sammensatt i par med 4 til 8 småblad med en slyngtråd lengst ut. Hvert småblad har en tydelig midtnerve. Arten blomstrer fra juli til august. Den har 2 til 5 blomster i varierende fargetoner mellom hvit-lilla, skittenrosa, rosalilla og blålilla. Den blir mørkere med årstiden. Kan være vanskelig å skille fra fuglevikke, men skillesfra hverandre ved at fuglevikke har mindre, smalere og mørkere småblad og flere småblad per bladskaft. Dessuten har gjerdevikke færre blomster og ofte en noe rødere farge.

16. mai Stedjeberget, Sogndal kommune
46: Knollerteknapp, Lathyrus lilifolius, erteblomstfamilien
Er 10-35 cm høy, og har 4-6 blå-lilla blomster som sitter en og en eller i par omvendt oppover stengelen med 1-2 cm mellomrom.  Har har slankere og mer smalt lansettformede blader, tydelige vingekanter og er ikke så skjev som vårerteknapp.
Foretrekker mager jord, ofte eikeskog, skogsbryn, beitemark, eller veikanter. Vokser på frodige og varme plasser i skogsbryn, løvskog og i lunder og raviner. Den er utbredt i Sør-Norge langs kysten og innover dalstrøkene opp til Hordaland, samt med mindre populasjoner i Sogn, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, sørligste Nordland, og kyststrøkene av sørlige Troms.

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
47: Harekløver,  Trifolium arvense,
erteblomstfamilien
Denne lilla rosa-grå kløveren lette jeg etter i hele fjor. Ble derfor litt flirfull da jeg fant den på Leikanger.

24. juni Sogndal, Sogndal kommune
48: Engstorkenebb,  Geranium pratense, storkenebbfamilien
Blomsten ligner skogstorkenebb, men er større og renere blå med fiolette årer. Frøstandene er også karakteristiske. Engstorkenebb er kommuneblomsten til Bjugn.

21. juni Kolstad, Luster kommune
49: Tranehals,  Erodium cicutarium, storkenebbfamilien

16. mai Leikanger, Leikanger kommune
50: Stankstorknebb, Geranium robertianum, storkenebbfamilien
Kan bli 10-25 cm høy, med små, rosarøde blomster og sterkt flikete blader. Navnet hentyder til den ubehagelige lukten som planten avgir.
Har rød, hårete stilk og sterkt flikete blader. Etter blomstringen står det igjen en frukt som minner om et fuglenebb.  Trenger lite lys, den trives i skoger, hekker, kratt, murer, i fjell og delvis inne i fjellhuler opp til ca 850 meter over havet i fjellet og langs hele kysten opp til Troms.
 

6. juni Sande, kommune
51: Blodstorkenebb, storkenebbfamilien
Dette er den vakreste storkenebben og ble funnet fordi vi kjørte feil da vi skulle finne motellet vi skulle bo på. Ingen ting er så galt at det ikke er godt for noe!

16. mai Leikanger, Leikanger kommune
52: Askerstorkenebb, Geranium pyrenaicum, Storkenebbfamilien
En plante jeg aldri har lagt merke til tidligere men som har meget karakteristiske blader i forhold til de andre i storkenebbfamilien

21. mai Farnes, Leikanger kommune
53: Skogstorkenebb, storkenebbfamilien
Er en meget vanlig plante med fiolette, rødfiolette eller hvite blomster.
 

 

17. september, Røneidsgrandane, Luster kommune
54: Legestokkrose,  
Althaea officinalis, kattostfamilien
En av de få solfylte dagene og sportrening på Røneidsgrandane gav dobbelt utbytte!

 

20. april Solvorn, Luster kommune
55: Tysbast, Daphne mezereum, tysbastfamilien
 0,5–1,5 m høy busk som blomstrer på bar kvist om våren med rosenrøde og velluktende blomster. Bærene er røde og svært giftige, likesom barken. Vokser i skyggefulle kratt, helst på kalkholdig grunn nord til Nordland. Er ikke vanlig på Vestlandet, men vokser vill bl.a. i Luster kommune. Er en del brukt som hageplante. Tysbast er sammen med selsnepe og tyrihjelm giftplanter som har spilt en stor rolle i trolldoms- og folkemedisinen.

16. mai Stedjeberget, sogndal kommune
56: Lifiol, Viola canina ssp. nemoralis, fiolfamilien
Er ganske lik engfiol, men bladene er dobbelt så lange som de er brede.

8. mai, Gaupne. Luster kommune
57: Vanlig myrfiol, Viola palustris, fiolfamilien
Palustris betyr at den vokser i myr. Vanlig myrfiol har runde, saftige blader. Stor myrfiol har større blomster og tynnere blader som er kledd med korte, glassklare hår på undersiden og de ender i en spiss. Begge artene vokser på myr. Stor myrfiol er mer sjelden.
 

3. mai Kjølsnes, Luster kommune
58: Engfiol,
Viola canina, fiolfamilien
Er ganske lik skogfiol, men kan skilles fra denne på bladene som er tykkere og mer avlange. Blomsten er også noe dypere blå. 

 

3. mai Kjølsnes, Luster kommune
59: Stemorsblomst
Viola tricolor,
fiolfamilien
De vokste i store mengder overalt på svabergene og dette var de jeg fant som var mest blå.

 

29. april Balestrand, Balestrand kommune
60: Krattfiol, Viola mirabilis, fiolfamilien
En av de tidlige fiolene som kan skilles fra de andre på hårene som vokser på en side av bladskaft og stengel. Krattfiol er ganske vanlig i Luster kommune, men dette tidligblomstrende eksemplaret ble funnet lenger ut Sognefjorden.
 

25. april Solvorn, Luster kommune
61: Skogfiol, Viola riviniana, fiolfamilien
En annen av de tidlige fiolene som vokser over store deler av landet. Har store, hjerteformede blader.

 

22. juli, Årøyane, Sogndal kommune
62: Kattehale,  
Lythrum salicaria, kattehalefamilien
Vokser i store mengder innerst inne i Barsnesfjorden i flomålet, slik at de blir våte på beina når havet stiger.

4. august, Hemsedalsfjellet, Lærdal kommune
63: Setermjølke,  
Epilobium hornemannii, mjølkefamilien
Da jeg lette etter burotbildet som jeg visste jeg hadde, fant jeg også denne som jeg har glemt å legge ut.

30. juli, Hemsedalsfjellet, Hemsedal kommune
64: Dvergmjølke,  
Epilobium anagallidifolium, mjølkefamilien
Staselig Er først hvit, men

16. juli, Engjadalen, Luster kommune
65: Myrmjølke,  
Epilobium palustre, mjølkefamilien
Er lett å skille fra de andre mjølkene på de smale bladene med tydelig midtnerve.

20. juni Engjadalen, Luster kommune
66: Bergmjølke,  mjølkefamilien
  

24. juni Sogndal, Sogndal kommune
67: Amerikamjølke,  Epilobium adenocaulon, mjølkefamilien
Ligner krattmjølke, men amerikamjølke har klubbeformet arr (ikke kryssformet som krattmjølken), og stengelen er nærmest firkantet. Amerikamjølken er også litt mørkere i bladverket. Amerikamjølken er kommet til landet forholdsvis nylig, men har spredd seg kraftig.

24. juni Gaupne, Luster kommune
68: Geitrams,  Epilobium angustifolium, mjølkefamilien
Denne vakre planten kan bli inntil 1,5 meter høy. Etter avblomstring sprer fruktkapslene tusener av kvite dunbårne frø med vinden, omtrent som for løvetann. Er vanlig over hele Norge, er næringskrevene og vokser gjerne på ubevokst jord, bak utedoer og fjøs, i veikanten og ved elvebredden. Trives spesielt godt på branntomter og kalles gjerne for fireweed på engelsk.

 

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
69: Krattmjølke,  Epilobium montanum, mjølkefamilien
Skilles fra amerikamjølke på arret som er korsformet.

 
 

21. juli, Engjadalen, Luster kommune
70: Sløke,  
Angelica sylvestris , skjermplantefamilien
Har vanligvis hvite skjermer, men fant denne dypt rosa/fiolette på fisketuren i går.

 

6. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
71: Karve,   skjermplantefamilien
 

 

27. juni Selbu, Selbu kommune
72: Perlevintergrønn,  
Pyrola minor, vintergrønnfamilien
 

 
 

25. oktober, Sporområdet til avd. Rogaland Ålgård kommune
73: Klokkelyng,  
Erica tetralix, lyngfamilien
Vi gikk forbi den en hel dag, der den vokste i grøftekanten akkurat der vi hadde standplass for sporkurset. Men når vi først fant EN fant vi MANGE. Et helt spor var fullt av denne vakre lyngen. Ikke rart dette er fylkesblomsten til Rogaland!

 

26. juli, Molden, Luster kommune
74: Tyttebær,  
Vaccinium vitis-idaea, lyngfamilien
Hadde laget dette bildet klart - men glemt å legge det ut.

11. juni , Gaupne, Luster kommune
75: Blokkebær,  lyngfamilien
 

2. august, Golsfjellet, Hemsedal kommune
76: Røsslyng,  
Calluna vulgaris, lyngfamilien
Kom på at jeg hadde glemt å ta bilde av denne vanlige planten.

3. mai Gaupne, Luster kommune
77: Blåbær,
Vaccinium myrtillus, lyngfamilien
Denne planten er vel velkjent for de fleste, selv om få har tatt seg tid til å studere den vakre blomsten.
 

26. juli, Molden, Luster kommune
78: Greplyng,  
Loiseleuria procumbens, lyngfamilien
Hva er vel bedre enn å svette i noen timer, få DEN utsikten over hele kommunen fra toppen av fjellet og i tillegg finne greplyng!

10. juli, Mollandsmarka, Luster kommune
79: Tranebær,  
Vaccinium oxycoccos, lyngfamilien

30. mai Indre Hafslo, Luster kommune
80: Hvitlyng, Andromeda polyfolia, lyngfamilien
Vokser i myrområder. Dette vakre sterkt rosa eksemplaret fant jeg midt i et blodspor!

31. mai Brunen, Luster kommune
81: Blålyng, Phyllodoce caerulea,
 lyngfamilien

En vanlig plante i fjellet.

26. juni Dovre, Dovre kommune
82: Fjellnøkleblom,  
Primula scandinavica, nøkleblomstfamilien
 

26. juni Dovre, Dovre kommune
83: Smalnøkleblom,  
Primula stricta, nøkleblomstfamilien
 

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
84: Strandkryp,  Glaux maritima,
 nøkleblomstfamilien

En ørliten plante som vokser langt ned i fjæra og som tåler at saltvann skyller over planten en gang i mellom.

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
85: Fjærekoll,  
Armeria maritima ssp. maritima,
 
hinnebegerfamilien
Det er bare ett sted her i området der det vokser fjærekoll.

2. august, Sognefjellet, Lom kommune
86: Bittersøte  
Gentianella amarella, søterotfamilien
Lette etter blåmjelt men ble hoppende glad da jeg fant denne planten som er regnet som sjelden. Snakket med sylvelin i telefonen akkurat da, og jeg er overbevist om at hun ble alvorlig bekymret over min sinnstilstand da jeg danset en vill krigsdans i glede oppå fjellet

2. august, Sognefjellet, Lom kommune
87: Bakkesøte
Gentianella campestris, søterotfamilien
Dette er en av de flotteste fjellplantene jeg vet om

29. juli, Reinsnos, Odda kommune
88: Søterot,  
Gentiana purpurea, søterotfamilien
En utrolig flott og spesiell plante som jeg trodde var ganske liten, etter å ha sett den i floraen, men den er faktisk ganske så stor og grov. Søterot er kommuneblomst både i Bykle kommune og Odda kommune.

12. juli, Sognefjellet, Lom kommune
89: Snøsøte,  
Gentiana nivalis, søterotfamilien
En av de vakreste og sarteste fjellplanter jeg vet om

20. juni Gaupne, Luster kommune
90: Fjellflokk,  Polemonium Caruleum, fjellflokkfamilien
Vokser i store mengder rundt Vågå
  

14. juli, Røneidsgrandane, Luster kommune
91: Strandvindel,  
Calystegia sepium, vindelfamilien

8. juni Drammen, Drammenkommune
92: Åkervindel,   vindelfamilien
 


39: Gåsefot - se info under 

14. juli, Røneidsgrandane, Luster kommune
94: Krokhals,  
Anchusa arvensis , rubladfamilien
Syklet en kveldstur med hundene og oppdraget en vrangtvetann på industriområdet Røneidsgrandane. STOR var overraskelsen da jeg oppdaget at denne raringen vokste også der...

8. juni Ljøsne, Lærdal kommune
93: Gåsefot,  rubladfamilien
Vil Gisle skulle se på hybel og jeg ble gående å luske rundt fjøsveggen på garden. Og da fant jeg denne merkelige og sjeldne planten!  Se detaljbilde av blomsten over. 

8. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
95: Ormehode,  rubladfamilien
En stor, staselig og meget spesiell plante. 

31. mai Brunen, Luster kommune
96: Fjellforglemmegei,  Myosotis decumbens,
 rubladfamilien

7. mai Luster, Luster kommune
97: Åkerforglemmegei
Myosotis arvensis
  rubladfamilien
Vakker forglemmegei med blekblå blomster med rosa knopper og hårete stengel og blad. Det vokste en stor bestand av den ned mot sjøen.
 

20. juni , kommune
98: Mellomvalurt,  Symphytum uplandicum, rubladfamilien
  

 

6. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
99: Oksetunge,  Anchusa officinalis, rubladfamilien
 

 

3. mai Kjølsnes, Luster kommune
100: Dvergforglemmegei,
Viola Myosotis strikta, rubladfamilien
Dette var bittesmå forglemmegeiblomster (1 mm) som jeg knapt hadde sett dersom jeg ikke krabbet rundt og lette etter dem... Men de vokste i store mengder på de tørre knattene, bare man tittet nøye nok. Kjølsnes er et sørvendt nes der snøen går tidig og der det er mange ulike blomsterplanter. Her er alt fra frodig, mørk skog til helt snaue berg.  

3. mai Gaupne, Luster kommune
101: Dikeforglemmegei,
Myosotis laxa ssp. caespitosa , rubladfamilien
Er lett å kjenne på at den ikke er hårete, bladrosetten visner før blomstring og den vokser på våte steder. Denne planten og dens slektninger står i en bekk midt i Gaupne. Jeg trodde det var en sumpplante.  

3. mai Kjølsnes, Luster kommune
102: Bakkeforglemmegei,

Myosotis ramosissima
, rubladfamilien
Er ganske lik dvergforglemmegei men har litt større blomster (2 mm).

 

16. august, Vormsund, Nes kommune
103: Bakketimian,  
Thymus pulegioides, leppeblomstfamilien
På vei hjem fra NM-blodspor da jeg oppdaget store tepper av denne velduftende timianen i veikanten.

28. juli, Luster, Luster kommune
104: Skjoldbærer,  
Scutellaria galericulata, leppeblomstfamilien
Vokser i strandkanten og jeg oppdaget den for første gang i fjor da jeg så etter hvite blomster. Nå var voksestedet nesten ødelagt på grunn av bygging av brygge, men jeg fant ett enslig eksemplar i skyggen av noen gress.

20. juli, Gaupnehagen, Luster kommune
105: Vrangdå,  
Galeopsis bifida, leppeblomstfamilien
I pissregn og på tur med hundene i skogen kl. 21.00. Prøvde å ta med blitz - men da ble blomsten lysende hvit, ikke lyst fiolett som den egentlig var. Dette er derfor tatt på frihånd med lukkertid 1/30 sekund og ISO 1600.... Årets dårligste blomsterbilde, men jeg tror dere klarer å se det karakteristiske søkket nederst på blomsten. Er ellers veldig lik kvassdå - se 118. Men har også mønster lenger ned.

26. juni Sognefjellet, Luster kommune
106: Svarttopp,  
Bartsia alpina , leppeblomstfamilien
 

10. juli, Skjolden, Luster kommune
107: Kvassdå,  
Galeopsis tetrahit, leppeblomstfamilien
Skilles fra vrangdå på at underleppen ikke er innskåret.

7. juni Gamlebyen , Fredrikstad kommune
108: Smaltimian,  Thymus serphylluum, leppeblomstfamilien
Hele Gamlebyen om området mot elva ble trålet, men resultatet ble kun denne ene nye arten.

18. juli, Hagen min, Luster kommune
109: Åkersvinerot,  
Stachys palustris, leppeblomstfamilien
Vi skulle ta oppstilte bilder av Wicca og brukte det grønne buskaset som vokser i hagen min, opp mot veien, som bakgrunn. Så plutselig denne lilla blomsten. Der hadde jeg tidligere en kjøkkenhage og sleit veldig med ugresset åkersvinerot som har noen kraftige, saftige underjordiske utløpere som trenger seg gjennom ALT!

30. juni, Gaupne, Luster kommune
110: Skogsvinerot,  
Stachys sylvatica, leppeblomstfamilien

14. juli, Røneidsgrandane, Luster kommune
111: Vrangtvetann,  
Lamium confertum, leppeblomstfamilien

12. mai Luster, Luster kommune
112: Rødtvetann, Lamium purpureum, leppeblomstfamilien
Regnes som en ugressplante

 

5. juli, Råaberget, Gaupne, Luster kommune
113: Bergmynte - Origano,  
Origanum vulgare, leppeblomstfamilien

5. juli, Råaberget, Gaupne, Luster kommune
114: Kransmynte,  
Clinopodium vulgare, leppeblomstfamilien

16. mai Leikanger, Leikanger kommune
115: Jonsokkoll, Ajuga pyramidalis, leppeblomstfamilien
 Kan bli opp til 25 centimeter høy. Selve blomstene er små og gjemt inne blant de blå-fiolette bladene, helt øverst på planten. Jonsokkoll vokser ofte i frodig kulturlandskap, og gjerne sørvendt i fruktbar jord. Den vokser også typisk langs gamle kjerreveier, på eng, beitemark og annen kulturmark. Den kan også finnes på berg hvis den står sørvendt. Vokser i Norge vokser nord til Troms og kan finnes i fjellet i Sør-Norge opp til 1.400 m.o.h.
 

8. juni Drammen, Drammen kommune
116: Krypjonsokkoll, Ajuga reptans, leppeblomstfamilien
 

 
 

3. mai Gaupne, Luster kommune
117: Korsknapp
Glechoma hederacea, leppeblomstfam
Denne lille krypende planten er vakker å se på, men den er et forferdelig ugress i hagen min da den sprer seg overalt ved hjelp av utløpere. Den har en livskraft som gjør en løvetann missunnelig!
 

 

20. juni Gaupne, Luster kommune
118: Blåkoll,  Prunella vulgaris, leppeblomstfamilien
 

 

16. juni Kolstad, Luster kommune
119: Bakkemynte,  Acinos arvensis, leppeblomstfamilien
  

28. juli, Årøyane, Sogndal kommune
120: Åkermynte,  
Mentha arvensis, leppeblomstfamilien
 

 

6. juni Sande, kommune
121: Slyngsøtvier,  Solanum dulcamara, søtvierfamilien 
 

 

28. juli, Sogndal, Sogndal kommune
122: Storveronika,  
Veronica longifolia , maskeblomstfamilien
Staselig med sine lange aks

12. juli, Sognefjellet, Lom kommune
123: Øyentrøst,  
Euphrasia officinalis, maskeblomstfamilien

10. juli, Høyheimsvik, Luster kommune
124: Revebjelle,  
Digitalis purpurea, maskeblomstfamilien

26. juni Sognefjellet, Luster kommune
125: Fjellveronika,  Veronica alpina, maskeblomstfamilien
Ble funnet på samme lufteturen. Trives på fuktig mark. Fjellveronika er nokså vanlig i alle fjellstrøk i Norge og finnes opp til 1960 m.o.h. i Jotunheimen. Planten har navn etter helgenen Veronica.

16. juni Kolstad, Luster kommune
126: Legeveronika,  Veronica officinalis, maskeblomstfamilien
Er ikke fornøyd med bilde så det erstatter jeg senere.

21. juni Kolstad, Luster kommune
127: Bakkeveronika,  Veronica arvensis,
 maskeblomstfamilien
Bitte små og vanskelig å fotografere! Blomstene varierte i farge fra klart blå til lillaaktige og nesten hvite.

21. mai Fatlaberget, Leikanger kommune
128: Tveskjeggveronika, Veronica chamaedrys, maskeblomstfamilien
Blir 10-30 cm høy. Er lett kjennelig på at det ene av de fire, mørk blå kronbladene i blomsten er smalere enn de tre andre. Planten har tre utstående grifler, og motsatt stilte, grovtannede brede blad uten stilk.
Vokser i hele landet opp til 1.100 m.o.h.

31. mai Gaupne, Luster kommune
129: Snauveronika, Veronica serpyllifolia, maskeblomstfamilien

16. juli, Engjadalen, Luster kommune
130: Myrklegg,  
Pedicularis palustris ssp. palustris, maskeblomstfamilien
Denne har jeg sett etter LENGE og trodde knapt jeg skulle finne den. Men det er som sagt øynene man først blir blind på... Skulle ta bilde av Simen og Vezla med kløv, la meg på magen i den tørre myra og der, rett fremfor nesa på meg, stod denne...

6. juni Sande, kommune
131: Bekkeveronika,  familien
Ble funnet da jeg luftet Qandis, nedkjørt i gjørma og møkkete, men fullt mulig å artsbestemme. 

 
 

20. juni Engjadalen, Luster kommune
132: Vårveronika,  familien
 

21. mai Fatlaberget, Leikanger kommune
133: Vanlig vendelrot, Valeriana sambucifolia, vendelrotfamilien

20. juni Indre-Hafslo, Luster kommune
134: Tettegras,  Pinguicula vulgaris, blærerotfamilien
  

 

11. juni Gaupne, Lusterkommune
135: Linnea,  Linnaéa boreális, kaprifolfamilien

 

14. juli, Gaupne, Luster kommune
136: Blåknapp,  
Succisa pratensis, kardeborrefamilien
Skal være veldig vanlig her i kommunen, men denne fant jeg ved en tilfeldighet på slutten av Smillas treningsspor og er til nå den eneste jeg har funnet av arten...

6. juni, Hokksund, Øvre Eiker kommune
137: Rødknapp,  Knautia arvensis, kardeborrefamilien
 

15. juli, Gaupne, Luster kommune
138: Toppklokke,  
Campanula glomerata, klokkefamilien

24. juni Sogndal, Sogndal kommune
139: Fagerklokke,  Campanula persicifolia, klokkefamilien
Blåklokke kan lett forveksles med fagerklokke, men sistnevnte er omlag dobbelt så stor og blomstene er mindre hengende på fagerklokke enn på blåklokke. I blomst er de to artene lett å skille fra hverandre på måten arrflikene splittes: hos blåklokke rulles de tre arrflikene bakover til en liten spiral, mens de hos fagerklokke splittes mye lenger, men rulles aldri sammen.
 

10. juli, Gaupne, Luster kommune
140: Ugrasklokke,  
Campanula rapunculoides, klokkefamilien
Denne planten har jeg for mange år siden tatt med meg inn i hagen fra ett eller annet funnsted. Nå er den et besværlig ugress... I år er det tørke i hagen så plantene er ikke spesielt vakre...

12. juli, Fortun, Luster kommune
141: Storklokke,  
Campanula latifolia, klokkefamilien
Denne staslige klokken vokser mange steder i kommunen, men i Fortun, oppover mot Sognefjellet er det en stor bestand med mest hvite planter, men også noen få klart blå.

20. juni Gaupne, Luster kommune
142: Blåklokke,  klokkefamilien
 

6. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
143: Engklokke,   klokkefamilien
Fra fjorårets konkurranse husket jeg dette helt spesielle stedet på Hokksund der det er en utrolig frodig flora.

23. oktober, Sørfjorden, Ullensvang kommune
144: Strandstjerne,  
Aster tripolium, korgplantefamilien
Ingen ting er så galt at det ikke er godt for noe! Mens jeg ventet i fem brede og sju vide på at veien skulle åpne igjen, luftet jeg Alva i veikanten og fant denne strandplanten!

25. juli, Gjerde i Jostedalen, Luster kommune
145: Kornblomst,  
Centaurea cyanus, korgplantefamilien
Ikke det vanligste stedet å finne kornblomst da det er minst 100 år siden det ble dyrket korn sist i Jostedalen.

1. august, Hokksund, Øvre-Eiker kommune
146: Sikori,  
Cichorium intybus, korgplantefamilien
Så denne planten for første gang i fjor under jakten på hvite blomster, så nå bare MÅTTE jeg ta en tur for å få et bilde av den. Med et CK i bagasjen var ikke veien fra utstillingen så lang heller... Hva gjør man ikke for å få et bilde?

1. august, Hemsedalsfjellet, Lærdal kommune
147: Fjelltistel,  
Saussurea alpina, korgplantefamilien
Denne vokste i store mengder rundt hytta til Arvid der jeg overnatta

26. juli, Røneid, Luster kommune
148: Skyggeborre,  
Arctium nemorosum, korgplantefamilien
Denne fyren kjenner både jeg og hundene godt til, etter noen ublide møter opp gjennom årene...

28. juli, Sogndal, Sogndal kommune
149: Småborre,  
Arctium minus, korgplantefamilien
Vokste i veikanten, så da måtte jeg snu og nesten kjøre en tur tilbake til Sogndal...

13. juli, Røneidsberget, Luster kommune
150: Engknoppurt,  
Centaurea jacea, korgplantefamilien
En utrolig vakker plante som vokser overalt i de tørre bakkene og grøftekantene

30. juni Råaberget, Gaupne, Luster kommune
151: Fagerknoppurt,  
Centauréa scabiosa, korgplantefamilien
 

14. juli, Røneidsgrandane, Luster kommune
152: Åkertistel,  
Cirsium arvense, korgplantefamilien
Er lett å skille fra de andre tistelene da de små blomstene er lyst lilla

5. juli, Råaberget, Gaupne, Luster kommune
153: Krusetistel,  
Carduus crispus ssp. mulitflorus, korplantefamilien

16. mai Leikanger, Leikanger kommune
154: Veitistel, Circium vulgare, korgplantefamilien
Blir 30-150 cm høy, blomstrer fra juli til september med sterkt purpurrøde eller klar-lilla blomster. Veitistel er forgreinet og har en v-form med mange grågrønne stilker. Kjennes blant annet på det svært regelmessige kurvbegeret med jevne, utstående pigger. Har grågrønn, stikkende og forgreinet stengel, og parstilte, annethver motsatte blader som er flikete med pigger. Stengelen har vingekanter som danner tornemønster, og lange, lyse pigger. Bladene er eggerunde eller lansettformede med dype fliker. Bladene er delvis nedstående og har også gule, spisse torner. Denne ble funnet tidlig blomstrnde, men siden jeg ikke får planten til å stemme med andre arter, tror jeg at dette er en veitistel.

8. juni Hokksund, Øvre Eiker kommune
155: Bakkestjerne,  korgplantefamilien
Fant denne da jeg skulle fotografere ormehode... 

21. juni Dalsdalen, Luster kommune
156: Hvitbladtistel,  korgplantefamilien

21. juni Dalsdalen, Luster kommune
157: Myrtistel,  Clinopodium vulgare, korgplantefamilien

12. juli, Sognefjellet, Lom kommune
158: Fjellbakkestjerne,  
Erigeron bolearis , korgplantefamilien
Etter fjorårets konkurranse med hvite blomster og mange søk etter nye arter rundt omkring i det ganske land, har jeg lært meg noen steder med kalkrik berggrunn og dermed meget spesiell vegetasjon. Ett av disse stedene er et parti med reinroser på Sognefjellet, mot Lom. Her fant jeg flere "godbiter" i løpet av bare noen få minutter da jeg stoppet for å lufte hundene.

31. mai Brunen, Luster kommune
159: Kattefot,  Antennaria dioica,
 korgplantefamilien
Kattefot er en art med særbu blomster - noen planter har kun hannblomster, andre kun hunnblomster. De forskjellige blomsterkjønnene er lette å kjenne igjen på at hannblomster er hvite mens hunnblomster er rosa. Selve blomstene hos kattefot er ordnet i små, puteforma klaser som ligner på poten til en katt – derav navnet. Kattefotkorger har lyse korgdekkblader, i motsetning til andre norske kattefotarter. Tror dette er vanlig kattefot, ikke fjellkattefot, selv om bildet er tatt nær skoggrensa.

24. juni Sogndal, Sogndal kommune
160: Rødsveve,  Hieracium aurantiacum, korgplantefamilien
Rødsveve finnes hos oss i to underarter, vanlig rødsveve ssp. carpathicola og hagesveve ssp. aurantiacum. Den første er vill i setertrakter og fjelltrakter i Sør-Norge, den andre er en gammel hageplante. Hageunderarten er gjerne hakket rødere enn den ville. Denne planten vokste i strandkanten langs Barsnesfjorden, et godt stykke fra nærmeste bebyggelse.

11. juni Gaupne, Luster kommune
161: Ryllik,  Achillea millefolium,
 korgplantefamilien

Dette er det rødeste eksemplaret jeg noen gang har sett! Se den hvite i bakgrunnen.... 

22. juni Ytamo, Luster kommune
162: Turt,  Cicerbita alpina, korgplantefamilien
Dette er en opp til 2 meter høy plante som vokser i høystaudeng/-skog på fuktig næringsrik mark (fjell- og skoglier ) og er vanlig i store deler av Norge. Det er ei viktig matplante, der både stilken og bladene kan brukes. Kokt kan den erstatte poteter. Turt kan også brukes som erstatning for kvann. Det hevdes at brunbjørn er glad i turt og beiter på den når den kommer ut av hiet.

21. juli, Røneid, Luster kommune
163: Vill-løk,  
Allium oleraceum, løkfamilien
Har fulgt disse plantene med spenning i flere måneder fra de stod med knallrøde topper, til knoppene begynte å utvikle seg til de nå endelig står i blomst. På grunn av den sterke tørken vi har hatt er plantene nå nesten helt tørre og blomstringen elendig. De tørreste stedene er selve blomstene nesten hvite, selv om de er vist som rosa i floraen. Der det var litt mer fuktighet er blomstene rosa men fiolette striper. Stilig plante som jeg aldri har lagt merke til tidligere!

12. juli, Sognefjellet, Lom kommune
164: Engmarihånd,  
Dactylorhiza incarnata, orkidefamilien
Å artsbestemme orkideer ER vanskelig. Etter å ha søkt rundt på nettet og finlest floraen, har jeg forsøkt å artsbestemme denne.

10. juli, Ormelid, Luster kommune
165: Brudespore,  
Gymnadenia conopsea, orkidefamilien

3. juli, Ved Nigardsbreen, Luster kommune
166: Skogmarihånd,  
Dactylorhiza fuchsii, orikdefamilien

11. juni Gaupne, Lusterkommune
168: Flekkmarihånd,  orkidèfamilien
 

15. mai Råaberget i Gaupne, Luster kommune
169: Vårmarihånd, Orchis mascula , orkidefamilien
Vokser i store mengder langs fjorden utover mot Leikanger, men dette r første gang jeg har sett denne orkideen i Gaupne. Blada har ofte store flekker, men denne hadde det ikke. Vårmarihånd er en av de orkideene som blomstrer tidligst.

   

Lodnevikke?

En av de mange orkideene jeg fant i Ormelid

Legelungeurt

Mørk lungeurt?

    

Planter som er tatt ut av konkurransen

1. juni Fatlaberget, Leikanger kommune
50: Skogvikke,  Vicia sylvatica, erteblomstfamilien

21. mai Farnes, Leikanger kommune
Pimpernell, Sanguisorba minor, rosefamilien
Da jeg så denne trodde jeg det var en forvillet, merkelig hageblomst, men etter å ha studert vokseplassen og ikke minst floraen, skjønte jeg at dette var en virkelig lekkerbisken. I følge gyldendals flora skal ikke denne arten finnes på Vestlandet, men i Lids flora, er arten registrert flere ganger på Vestlandet.

Planter har ikke kronblader og er derfor tatt ut av samlingen min.

4. august, Hestebeitet vårt, Luster kommune
160: Burot,  
Artemisia vulgaris, korgplantefamilien
Hadde ikke tenkt å legge ut denne planten, men siden andre i denne konkurransen har tatt den med, legger jeg også den ut.

23. mai Gaupnegane, Luster kommune
40: Gjøkesyre, Oxalis acetonella, gjøkesyrefamilien
Tror jeg har sett millioner av hvite gjøkesyrer til nå. Dette er den mest lilla blomsten jeg har funnet.

Mjølbær

Høymole

Gravmyrt og to ulike lungeurter har jeg ikke lagt ut da de er forvillet